• ចុះឈ្មោះឥលូវនេះហ្វីក្រេឌីត $5 ភ្លាមៗ

  ដើម្បីទទួលបានប្រម៉ូសិនដ៏អស្ចារ្យនេះ ​ លោកអ្នកគ្រាន់តែ៖

  ១- ចុះឈ្មោះជាមួយ AFBCASH

  ២-ទំនាក់ទំនងមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់ AFBCASH តាមរយះ៖

  • Livechat
  • ខលមកកាន់ផ្នែកបំរើអតិថិជនផ្ទាល់ 089 752 818 / 096 611 2589

   

  លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្ដល់ជូន

  1. ការផ្ដល់ជូននេះសំរាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់ដែលប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណប្រាក់ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ។
  2. ការផ្ដល់ជូននេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ជិកា ឆ្នាំ ២០២1 (GMT +8)  រហូតដល់ថ្ងៃទី 30 ខែ វិច្ជិកា ឆ្នាំ ២០២1 ម៉ោង 23:59:59 (GMT +8)។
  3. ទឹកប្រាក់ដែលផ្តល់ជូននេះតំរូវអោយមានការភ្នាល់វិលជុំ ៣ដងមុននឹងអាចធ្វើការដកប្រាក់បាន ដែលច្រើនបំផុតអាចដកបានរហូតដល់ $30
  4. ទឹកប្រាក់ផ្តល់ជូននេះនឹងត្រូវកាត់ចេញដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើមិនបានបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌនៃការភ្នាល់វិលជុំក្នុងរយះពេល ៧ថ្ងៃ
  5. ការផ្តល់ជូននេះអាចភ្នាល់បានតែក្នុង កីឡា កាសុីណូនិងគីណូ ប៉ុណ្ណោះ ប្រសិនភ្នាល់ខុសលក្ខខ័ណ្ឌអតិថិជនគ្មានសិទ្ធដកប្រាក់បាន​ទេ ហើយប្រាក់នៅសល់ក្នុងក្រេឌីតទំាងអស់និងត្រូវបានកាត់ចោល។
  6. សមាជិកម្នាក់អាចទទួលបានប្រម៉ូសិននេះតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។
  7. ការផ្តល់ជូននេះ គឺសំរាប់តែគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះគណនីរួមក្នុងគ្រួសារតែមួយ អាស័យដ្ឋានជាមួយគ្នា លេខទូរស័ព្ទតែមួយ អ៊ីម៉ែលតែមួយ គណនីធនាគារតែមួយ ឬ IP កុំព្យូទ័រតែមួយ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយស្នើសុំកម្មវិធីពិសេសនេះឡើយ។
  8. យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែតម្រូវ ឬបញ្ឈប់ការផ្តល់ជូននេះ ឬផ្នែកណាមួយរបស់របស់កម្មវិធីនៅគ្រប់ពេល និងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងច្បាប់របស់ AFBCASH ត្រូវបានអនុវត្ត។
  9. បើសិនជាអតិថជនណាម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថារំលោភបំពានច្បាប់នៃមាត្រារបស់កម្មវិធីផ្តល់ជូនដែលមានភស្តុតាងជាក់លាក់ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិ លុបចោល ឬមិនផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់បូកជាមួយប្រាក់ដែលឈ្នះ។
 • បន្ថែមទឹកប្រាក់120%សំរាប់សមាជិកថ្មី

   ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

  តម្រូវអោយដាក់ប្រាក់ទាបបំផុត៖ 10ដុល្លារ

  ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុត៖ 120 ដុល្លារ

  កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់សមាជិកថ្មីទាំងអស់ដែលមកពីបណ្តាប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ។

  សមាជិកត្រូវតែចុះឈ្មោះនិងស្នើសុំទឹកប្រាក់បន្ថែម ក្នុងអំឡុងពេលកម្មវិធីនេះ។

  ដើម្បីបើកយកប្រាក់បន្ថែម120%ពីការដាក់ប្រាក់ជាលើកដំបូងនេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែ Live Chat មកកាន់ AFBCASH ដោយបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌកម្មវិធីទំាងអស់។
  ដើម្បីចូលរួមបាន សមាជិកថ្មីទាំងអស់តម្រូវអោយធ្វើការដាក់ទឹកប្រាក់ចូលយ៉ាងហោចណាស់ 10ដុល្លារ(រឺទឹកប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ)។ ការផ្តល់ជូននេះមានរហូតទៅដល់ 120ដុល្លារ (រឺទឹកប្រាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ)។
  ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះតម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ25ដង ជាមុនសិន មុនពេលស្នើសុំដកប្រាក់ចេញ។
  ឧទាហរណ៍៖

  ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = 10ដុល្លារ

  ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 12ដុល្លារ

  ទឹកប្រាក់តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ = (10 + 12) x 25 = 550 ដុល្លារ។

  ផលិតផលនីមួយៗមានលេខកូដរង្វាន់ខុសៗគ្នា សូមជ្រើសរើសអោយបានត្រឹមត្រូវ៖ AFBCASH សូមបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើសកញ្ចប់ផលិតផលកម្សាន្តណាមួយហើយមិនអាចកម្សាន្តផលិតផលដ៏ទៃទៀតបានទេ។

  កញ្ចប់ផលិតផលកម្សាន្ត

   លេខកូដរង្វាន់     

  SPORTS

  AFBSP162120

  Live CASINO

  AFBCSN162121

  KENO 

  AFBKN162122

  រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង និងការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង​ 50(Decimal) រឺ (Malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo Odds -2.00) ការភ្នាល់ 3រូបភាពខាងលើនឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។ ប្រសិនបើទឹកប្រាក់ភ្នាល់ និង​​​រង្វាន់បន្ថែមមិនត្រូវបានធ្វើការភ្នាល់យ៉ាងតិចមួយដងត្រឹម30ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានបើកយកទឹកប្រាក់បន្ថែមនោះចំនួនទឹកទឹកប្រាក់បន្ថែមទាំងអស់នឹងត្រូវដកហូតផងដែរ។
  លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់ជូនពិសេស
  1. សមាជិកទាំងអស់ដែលបានស្នើសុំការផ្តល់ជូននិមួយៗត្រូវយល់ព្រមទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការផ្តល់ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានកំណត់។
  2. ការផ្តល់ជូននេះ គឺសំរាប់តែគណនីតែមួយប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះគណនីរួមក្នុងគ្រួសារតែមួយ អាស័យដ្ឋានជាមួយគ្នា លេខទូរស័ព្ទតែមួយ អ៊ីម៉ែលតែមួយ គណនីធនាគារតែមួយ ឬ IP កុំព្យូទ័រតែមួយ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយស្នើសុំកម្មវិធីពិសេសនេះឡើយ។
  3. ការផ្តល់ជូននេះ គឺផ្តល់ជូនដល់អតិថជនទាំងអស់សំរាប់ជាការបង្កើនការកំសាន្តបន្ថែមប៉ុណ្នោះ ហើយ AFBCASH សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ចំនួននៃការចូលរួមរបស់សមាជិកណាម្នាក់ សំរាប់កម្មវិធីផ្តល់ជូនណាមួយ។
  4. យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែតម្រូវ ឬបញ្ឈប់ការផ្តល់ជូននេះ ឬផ្នែកណាមួយរបស់របស់កម្មវិធីនៅគ្រប់ពេល និងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ រាល់ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងច្បាប់របស់ AFBCASH ត្រូវបានអនុវត្ត។
  5. បើសិនជាអតិថជនណាម្នាក់ត្រូវបានរកឃើញថា រំលោភបំពានច្បាប់នៃមាត្រារបស់កម្មវិធីផ្តល់ជូនដែលមានភស្តុតាងជាក់លាក់ ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិ លុបចោល ឬមិនផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់បូកជាមួយប្រាក់ដែលឈ្នះ។ ម្យ៉ាងទៀតក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការទូទាត់ប្រាក់ចំណាយផ្សេងៗក្នុងគណនីរបស់អតិថជនផ្អែកលើតំលៃរបស់ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ទូទាត់ចំណាយគ្រប់គ្រងនិង ចំណាយផ្សេងៗទៀត។
  6. ការកំណត់នូវអ្វីដែលជាការរំលោភបំពានយកប្រាក់រង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនគួរតែជាការសំរេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន ប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាក់ឱ្យច្បាស់លាស់អ្វីដែលនឹងត្រូវចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពានប្រាក់រង្វាន់ត្រូវរាប់បញ្ចូលដូចឧទាហរណ៍ខាងក្រោម ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់តែចំពោះ ៖

  • វិធីសាស្ដ្រភ្នាល់សងខាងលើទំរង់២ផ្សេងគ្នា

  • វិធីសាស្ដ្រប្រើប្រាស់គណនីច្រើន/វិធីសាស្រ្តក្លែងបន្លំគណនី
  • វិធីសាស្រ្តភ្នាល់សងខាង
  • ការប្រើប្រាស់ VPN ដើម្បីក្លែងបន្លំ ឬ ការបិទបាំងមិនឪ្យដឹងលេខ​IP
   វិធីសាស្រ្តបន្លំប្រាក់រង្វាន់
  •  ការភ្នាល់រំលោភបំពាននិងល្មើសពីលក្ខខណ្ឌ
 • ស្លតហ្គេមបន្ថែម 100% រហូតដល់ 30ដុល្លារ

  កាន់តែអស្ចារ្យដាក់ប្រាក់ភ្នាល់ហ្គេមស្លុតលើកដំបូងទទួលបានប្រាក់បន្ថែម 100%រហូតដល់ 30ដុល្លារ( ភ្នាល់វិលជុំ 15ដង)

  ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

  • តម្រូវអោយដាក់ប្រាក់ទាបបំផុត៖ 10ដុល្លារ
  • ទឹកប្រាក់បន្ថែមច្រើនបំផុត៖ 30 ដុល្លារ

  ឧទាហរណ៍៖

   ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = 10ដុល្លារ

  ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 10ដុល្លារ

  ទឹកប្រាក់តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ = (10 + 10) x 15 = 300 ដុល្លារ។

  ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះតម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ15ដងជាមុនសិនមុនពេលស្នើសុំដកប្រាក់ចេញ។

  1. សមាជិកម្នាក់អាចស្នើរសុំប្រម៉ូសិនបានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។ ចំពោះគណនីរួមក្នុងគ្រួសារតែមួយ អាស័យដ្ឋានជាមួយគ្នា លេខទូរស័ព្ទតែមួយ អ៊ីម៉ែលតែមួយ គណនីធនាគារតែមួយ ឬ IP កុំព្យូទ័រតែមួយ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយស្នើសុំកម្មវិធីពិសេសនេះឡើយ។
  2. ដើម្បីបើកយកប្រាក់បន្ថែមនេះ លោកអ្នកគ្រាន់តែ Live Chat មកកាន់ AFBCASH ដោយបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមទទួលយកល័ក្ខខ័ណ្ឌកម្មវិធីទំាងអស់។
  3. កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនសំរាប់ហ្គេមស្លតទាំងអស់លើកលែងតែ៖ 918Kiss, XE88 និង FISHING GAMES។
  4. រាល់ការភ្នាល់ខុសលក្ខខណ្ឌណាមួយ យើងខ្ញុំរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែតម្រូវ ឬបញ្ឈប់ការផ្តល់ជូននេះ ឬផ្នែកណាមួយរបស់របស់កម្មវិធីនៅគ្រប់ពេល និងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

  ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃកម្មវិធីត្រូវបានអនុវត្តន៍។

 • ប្រាក់បន្ថែមដ៏អស្ចារ្យសំរាប់សមាជិកថ្មី រហូតដល់ 888 ដុល្លារ

  លក្ខខ័ណ្ឌនៃការផ្តល់ជូន

  ដាក់ប្រាក់យ៉ាង​តិច:​ 10ដុល្លារ

  ការផ្តល់ជូនច្រើនបំផុត:​ 888ដុល្លារ

  ទឹកប្រាក់បន្ថែម :​ ​20%

  ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះតម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ20ដង ជាមុនសិន មុនពេលស្នើសុំដកប្រាក់ចេញ។

  ឧទាហរណ៍៖

  ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ = 10ដុល្លារ

  ទឹកប្រាក់បន្ថែម = 2ដុល្លារ

  ទឹកប្រាក់តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ = (10 + 2) x 20 = 240 ដុល្លារ។

  1. ការផ្តល់ជូននេះសំរាប់តែសមាជិកថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ។ផលិតផលនីមួយៗមានលេខកូដរង្វាន់ខុសៗគ្នា សូមជ្រើសរើសអោយបានត្រឹមត្រូវ៖ AFBCASH សូមបញ្ជាក់ថា ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើសកញ្ចប់ផលិតផលកម្សាន្តណាមួយហើយមិនអាចកម្សាន្តផលិតផលដ៏ទៃទៀតបានទេ។

   

  ការកម្សាន្តដែលបានជ្រើសរើស

  លក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំ(ប្រាក់ដែលបានដាក់+ប្រាក់បន្ថែម)

   លេខកូដរង្វាន់     

  Live Casino

                               x20

  LICSN020

  Slots Game

                               x20

  SLGAM20

  Keno & Lottery

                               x20

  KENLOTT20

  Sports

                               x20

  SPORTBO20

  1. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង និងការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង​ 50(Decimal) រឺ (Malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo Odds -2.00) ការភ្នាល់ 3រូបភាពខាងលើនឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។ ប្រសិនបើទឹកប្រាក់ភ្នាល់ និង​​​រង្វាន់បន្ថែមមិនត្រូវបានធ្វើការភ្នាល់យ៉ាងតិចមួយដងត្រឹម30ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានបើកយកទឹកប្រាក់បន្ថែមនោះចំនួនទឹកទឹកប្រាក់បន្ថែមទាំងអស់នឹងត្រូវដកហូតផងដែរ។
  2. AFBCASH មានសិទ្ធិក្នុងការឆែកមើលប្រវត្តិនៃការកំសាន្ត គ្រប់ពេលវេលា ប្រសិនបើពិនិត្យឃើញថាលោកអ្នក កំពុងតែកេងចំណេញពីការផ្តល់ជូន ដោយធ្វើការភ្នាល់រឺប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដែលអាចកំណត់បានថាជាសកម្មភាពកេងបន្លំលើការផ្តល់ជូន​ AFBCASHនឹងលុបចោលនូវទឹកប្រាក់បន្ថែមរួមទាំងដកទឹកប្រាក់ដែលភ្នាល់ឈ្នះទំាងអស់។​​​
  3. ​​​ ​ហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លោកអ្នកនឹងមិនទទួលបានទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ ប្រចាំសប្តាហ៍នោះទេទាល់តែលោកអ្នកលេងចប់សព្វគ្រប់ជាមួយនឹងលក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំរបស់យើង។
  4. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។
 • ទទួលបាន 30ដុល្លារ សំរាប់ជើងឯកប៉ាការ៉ាត់!!!

  ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖​​

  1. អំឡុងពេលនៃកម្មវិធី សមាជិកត្រូវធ្វើការភ្នាល់ក្នុងកាស៊ីណូ GD Club តែមួយ ដោយភ្នាល់ចាប់ពី10$ ឡើងទៅ ហើយឈ្នះជាប់ៗគ្នា ដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ ដូចខាងក្រោម៖

  ភ្នាល់ឈ្នះជាប់គ្នា

  ប្រាក់រង្វាន់

  7ដៃ

  $15

  8ដៃ

  $20

  9ដៃ

  $25

  10ដៃ

  $30

  2. សមាជិកម្នាក់ អាចស្នើសុំប្រាក់រង្វាន់បាន1ដង ក្នុង1ថ្ងៃ។ ដោយគិតយកប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់ជាងគេបំផុត

  3. ប្រាក់រង្វាន់នេះអាចដកបាន ដោយកំណត់ការភ្នាល់ 1 វិលជុំ ។

  4. សមាជិក AFBCASH ត្រូវតែផ្ញើរអ៊ីម៉ែលទៅកាន់៖ '' afbcashpromo@gmail.com'' ដើម្បីត្រួតពិនិត្យអោយបានមុន 7ថ្ងៃនៃថ្ងៃដែលបានលេងជាមួយនិងព័ត៏មានដូចខាងក្រោម៖
      Email subject: Steps to Victory
      B. លេខសម្គាល់សំបុត្រនៃ ចំនួនដៃជាប់ៗគ្នា
      C. AFBCASH ឈ្មោះចូល

  5. រាល់ល័ក្ខខន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

 • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដាក់ប្រាក់ម្ដងទៀតបន្ថែម 5%

  លក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖​​

  1. ប្រម៉ូសិននេះគឺសំរាប់សមាជិកសកម្មទាំងអស់ដែលបានចុះឈ្មោះជារូបិយប័ណ្ណ ដុល្លារ។
  2. ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវដាក់ និង ចំនួនទឹកប្រាក់ប្រម៉ូសិនដែលនឹងទទួលបានដូចខាងក្រោម៖

  រូបិយប័ណ្ណ

  ប្រាក់ដាក់អប្បបរមា

  ប្រាក់រង្វាន់អតិបរមា / ប្រតិបត្តិការ

  កូដប្រាក់រង្វាន់

  ដុល្លារ

  25

  50

  AFBM5%

  1. ទឹកប្រាក់បន្ថែមនេះតម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ 5ដង ជាមុនសិន មុនពេលស្នើសុំដកប្រាក់ចេញ។

  ឧទាហរណ៍៖

  ទឹកប្រាក់ប្រម៉ូសិន: 100 x 5% = 5ដុល្លារ

  ទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់:100ដុល្លារ

  ទឹកប្រាក់តម្រូវអោយធ្វើការភ្នាល់វិលជុំ = (100 + 5) x 5 = 525ដុល្លារ។

  1. ដើម្បីបើកយកប្រាក់បន្ថែមនេះអតិថិជនទាំងអស់គ្រាន់តែផ្តល់នូវ៖ឈ្មោះចូលគណនីរបស់លោកអ្នក ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ជោគជ័យ និងលេខកូដប្រាក់បន្ថែម បន្ទាប់មកផ្ញើរអ៊ីមែលទៅកាន់ "​ afbcashpromo@gmail.com " មុនពេលការផ្តល់ជូននេះត្រូវបានបញ្ចប់។
  2. រាល់ការភ្នាល់ដែលស្មើ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ការភ្នាល់ទាំងសងខាង និងការភ្នាល់ដែលមានហាងឆេងទាបជាង​ 1.50(Decimal) រឺ (Malay odds 0.50; HK odds 0.50; Indo Odds -2.00) ការភ្នាល់ 3រូបភាពខាងលើនឹងមិនត្រូវបានគណនាចូលក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌភ្នាល់វិលជុំឡើយ។ ប្រសិនបើទឹកប្រាក់ភ្នាល់ និង​​​រង្វាន់បន្ថែមមិនត្រូវបានធ្វើការភ្នាល់យ៉ាងតិចមួយដងត្រឹម30ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីបានបើកយកទឹកប្រាក់បន្ថែម នោះចំនួនទឹកទឹកប្រាក់បន្ថែមទាំងអស់នឹងត្រូវដកហូតផងដែរ។
  3. យើងរក្សាសិទ្ធក្នុងការដកហូតកែប្រែនូវរាល់ពត៌មាននិងផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធី នេះបានគ្រប់ពេលវេលាដោយមាន ឬដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
  4. រាល់លក្ខខ័ន្តិកៈនៃកម្មវិធីទាំងអស់នឹងត្រូវបានអនុវត្តន៍។

   

 • កាស៊ីណូ៖ ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញរហូតដល់ 0.8% រៀងរាល់ 2ថ្ងៃម្តង

  ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធី៖

  1. សមាជិកAFBCASH ទាំងអស់មានសិទ្ធទទួលទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញរហូតដល់ 0,8% តាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានភ្នាល់ ក្នុងកាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ DG កាស៊ីណូ DG99 SEXY CASINO និង MG កាស៊ីណូ។

   

   ប្រភេទសមាជិក

  ទឹកប្រាក់ភ្នាល់សរុប(រយៈពេល 1ខែ)

  ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ

  ធម្មតា

  មិនកំណត់ការភ្នាល់

  0.50%

  VIPប្រភេទសំរិទ្ធ

  300000 ដុល្លារ

  0.55%

  VIPប្រភេទប្រាក់

  540000 ដុល្លារ

  0.60%

  VIPប្រភេទមាស

  600000 ដុល្លារ

  0.65%

  VIPប្រភេទផ្លាក់ទីន

  1200000 ដុល្លារ

  0.70%

  VIPប្រភេទត្បូងពេជ្រ

  តាមរយៈការអញ្ជើញតែប៉ុណ្ណោះ

  0.80%

  1. សំរាប់ ​(Baccarat /Soper98) ពុំបានដាក់ចូល ក្នុងកម្មវិធីរង្វាន់នេះទេ។
  2. សម្រាប់សំបុត្រស្មើ និងអតិថិជនដែលយកប្រម៉ូសិនផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានរាប់បញ្ជូលទេ។
  3. អតិថិជនAFBCASHទាំងអស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បង្ចិលសងវិញ ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងប្រាក់បន្ថែម នៅម៉ោង 2 រសៀល។
  4. ប្រាក់បន្ថែមនេះតម្រូវអោយភ្នាល់ ១ជុំសិន​មុនពេលដកប្រាក់ចេញ។

  លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការផ្តល់ជូនត្រូវបានអនុវត្ត។

 • កីឡា៖ ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញរហូតដល់ 0.38% រៀងរាល់ 2ថ្ងៃម្តង

   

  1. សមាជិកAFBCASH ទាំងអស់មានសិទ្ធទទួល0.38%ប្រាក់បង្វិលសងវិញទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានភ្នាល់ Sportsទំាងអស់ក្នុង AFBCASH។ 

          ប្រភេទសមាជិក

  ទឹកប្រាក់ភ្នាល់សរុប(រយៈពេល 1ខែ)

  ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ

      ធម្មតា

  មិនកំណត់ការភ្នាល់

  0.25%

  VIPប្រភេទសំរិទ្ធ

  300000 ដុល្លារ

  0.28%

  VIPប្រភេទប្រាក់

  540000 ដុល្លារ

  0.30%

  VIPប្រភេទមាស

  600000 ដុល្លារ

  0.32%

  VIPប្រភេទផ្លាក់ទីន

   1200000 ដុល្លារ

  0.34%

  VIPប្រភេទត្បូងពេជ្រ

  តាមរយៈការអញ្ជើញតែប៉ុណ្ណោះ

  0.38%

   

  1. អតិថិជនAFBCASHទាំងអស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បង្ចិលសងវិញ ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងប្រាក់បន្ថែមនៅម៉ោង 2 រសៀល។
  2. សម្រាប់សំបុត្រស្មើ និងអតិថិជនដែលយកប្រម៉ូសិនផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានរាប់បញ្ជូលទេ។
  3. ប្រាក់បន្ថែមនេះតម្រូវអោយភ្នាល់ ១ជុំសិន​មុនពេលដកប្រាក់ចេញ។
  • ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃកម្មវិធីត្រូវបានអនុវត្តន៍។

   

 • គីណូ: ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញដ៍អស្ចារ្យ 1% រៀងរាល់៣ថ្ងៃម្តង

  លក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម៖

  1. បង្វិលជូនវិញច្រើនបំផុតគ្មានដែនកំនត់។
  2. ក្នុងអំឡុងពេលផ្សព្វផ្សាយនេះអតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ឋិទទួលបានទឹកប្រាក់សងវិញ 1% ដោយផ្អែកលើទឹកប្រាក់សរុប ក្នុង AFBCASH Keno តែមួយគត់។

   

  ប្រភេទសមាជិក

  ទឹកប្រាក់ភ្នាល់សរុប(រយៈពេល 1ខែ)

  ទឹកប្រាក់បង្វិលជូនវិញ

  ធម្មតា

  មិនកំណត់ការភ្នាល់

  0.50%

  VIPប្រភេទសំរិទ្ធ

  300000 ដុល្លារ

  0.80%

  VIPប្រភេទប្រាក់

  540000 ដុល្លារ

  0.85%

  VIPប្រភេទមាស

  600000 ដុល្លារ

  0.90%

  VIPប្រភេទផ្លាក់ទីន

  1200000 ដុល្លារ

  0.95%

  VIPប្រភេទត្បូងពេជ្រ

  តាមរយៈការអញ្ជើញតែប៉ុណ្ណោះ

  1%

   

  1. អតិថិជនAFBCASHទាំងអស់នឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បង្ចិលសងវិញ ដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅក្នុងប្រាក់បន្ថែមនៅនៅម៉ោង 2 រសៀល។
  2. យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្វិលទឹកប្រាក់ជូនវិញ លុះត្រាតែការស្នើសុំមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ និងជោគជ័យ។
  3. សម្រាប់សំបុត្រស្មើ និងអតិថិជនដែលយកប្រម៉ូសិនផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានរាប់បញ្ជូលទេ។
  4. ប្រាក់បន្ថែមនេះតម្រូវអោយភ្នាល់ ១ជុំសិន​មុនពេលដកប្រាក់ចេញ។

   

 • បន្ថែមទឹកប្រាក់ 0.25% សំរាប់ការណែនាំមិត្តភក្ត័ចូលរួមជាមួយ AFBCASH

  ល័ក្ខខ័ណ្ឌចូលរួម៖

  1. តំរូវឲ្យជាសមាជិករបស់ AFBCASH​ ជាមុនសិន។

  2. លោកអ្នកគ្រាន់តែណែនាំមិត្តភក្ត័អ្នកបំពេញឈ្មោះគណនីរបស់អ្នកទៅក្នុង REFERRAL​ ជាការស្រេច។

  3. ចែក Referral link​ របស់អ្នកទៅក្នុង Forum, លើ Facebook និង blog ឬ TWITTER។

  4. ល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃកម្មវិធីត្រូវបានអនុវត្តន៍។